AI untuk Rakyat: Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Teknologi Kecerdasan Buatan

Govind Dheda

Kecerdasan buatan (AI) semakin menjadi arus perdana dalam kehidupan kita. Teknologi canggih ini kini digunakan dalam pelbagai cara – dari kereta tanpa pemandu hingga pengecaman wajah dan sebagainya. Walaupun begitu, kebanyakan rakyat Malaysia masih kurang memahami konsep asas AI dan bagaimana ia boleh memberi manfaat mahupun menimbulkan risiko.

Justeru, kerajaan Malaysia baru-baru ini telah melancarkan program “AI untuk Rakyat”. Program e-pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang teknologi AI yang semakin berkembang pesat ini.

Apakah Itu Program “AI untuk Rakyat”?

“AI untuk Rakyat” merupakan program pembelajaran dalam talian yang memberi tumpuan kepada pendidikan orang ramai tentang AI. Ia dibahagikan kepada dua bahagian:

Bahagian 1: Kesedaran AI

Bahagian ini merangkumi pengenalan tentang asas-asas AI, termasuk:

 • Apakah itu AI dan bagaimana ia berfungsi
 • Jenis-jenis AI (misalnya, pembelajaran mesin)
 • Aplikasi dan kegunaan AI masa kini
 • Contoh penggunaan AI yang baik dan buruk

Bahagian 2: Menghargai AI

Setelah memahami asas, bahagian kedua memfokuskan kepada:

 • Potensi dan faedah AI kepada industri dan masyarakat
 • Isu-isu etika dan cabaran yang perlu ditangani
 • Bagaimana AI boleh digunakan secara bertanggungjawab
 • Peranan peserta dalam mewujudkan masa depan AI yang adil dan saksama

Program “AI untuk Rakyat” sesuai untuk semua peringkat usia dan latar belakang. Adalah penting bagi setiap rakyat Malaysia memahami teknologi yang akan mempengaruhi kehidupan kita pada masa hadapan ini.

Mengapa Program Ini Diperlukan?

Terdapat beberapa alasan mengapa program pendidikan orang ramai tentang AI ini sangat diperlukan pada masa kini:

1. Membangun ekonomi digital Malaysia

Kerajaan sedang giat membangunkan ekonomi digital negara yang disokong oleh teknologi AI dan automasi. Dengan memahami konsep dan kegunaan AI, diharapkan rakyat Malaysia dapat menyumbang kepada dan memanfaatkan transformasi ini.

2. Melindungi rakyat daripada bahaya AI

Walaupun AI menjanjikan banyak manfaat, namun teknologi ini juga boleh disalahgunakan atau menimbulkan akibat negatif jika dibiarkan tanpa pengawasan. Program “AI untuk Rakyat” dapat memberi kesedaran awam supaya rakyat lebih berhati-hati dan memahami risiko yang mungkin timbul.

3. Memupuk minat kerjaya dalam bidang AI

Dengan memperkenalkan AI sejak awal, diharapkan minat untuk mengkaji dan bekerja dalam bidang AI dapat dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini penting bagi melahirkan lebih ramai pakar AI tempatan pada masa hadapan.

Apakah Yang Dibincangkan Dalam Program?

Walaupun kandungan terperinci tidak didedahkan, berdasarkan objektif dan strukturnya, dipercayai program “AI untuk Rakyat” merangkumi topik-topik asas berikut:

Pengenalan AI

 • Definisi AI
 • Sejarah perkembangan AI
 • Jenis-jenis AI (contoh: pembelajaran mesin, pengkomputeran neuro, dan lain-lain)

Aplikasi AI

 • Contoh aplikasi AI dalam produk pengguna harian
 • Aplikasi AI dalam industri perkhidmatan dan pembuatan
 • AI dalam kerajaan dan sektor awam

Faedah & Cabaran AI

 • Bagaimana AI membantu meningkatkan kecekapan
 • Faedah ekonomi dan sosial yang boleh diperolehi
 • Masalah prejudis dan ketidakadilan algoritma
 • Isu kehilangan kerja akibat automasi
 • Isu privasi dan keselamatan data

AI Yang Bertanggungjawab

 • Prinsip etika dalam pembangunan dan penggunaan AI
 • Langkah kawal selia AI oleh kerajaan
 • Peranan industri dan orang ramai dalam memastikan AI yang beretika dan adil

Siapa Sasaran Program Ini?

“AI untuk Rakyat” terbuka kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira umur atau latar belakang. Ini termasuk:

 • Pelajar sekolah dan universiti
 • Ibu bapa dan penjaga
 • Pekerja dalam semua industri
 • Usahawan dan pemilik perniagaan kecil
 • Warga emas dan persaraan

Dengan melibatkan rakyat dari semua peringkat masyarakat, diharapkan program ini dapat meningkatkan kefahaman awam tentang AI dengan berkesan. Kerajaan juga menggalakkan penjawat awam menyertai program ini.

Jadi, jika anda ingin memahami dengan lebih mendalam tentang teknologi yang bakal mempengaruhi hidup kita ini, daftarlah sekarang untuk program “AI untuk Rakyat”. Perjalanan meneroka dunia AI anda menanti!

Share This Article
Leave a comment